2015-04-09

Status prawny Uczelni

Status prawny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej:

  1. Akademia Techniczno-Humanistyczna jest wyższą akademicką uczelnia publiczną i została utworzona na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2001 r. o utworzeniu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (Dz. U. z 2001 roku, nr 101, poz. 1088)
  2. Akademia Techniczno-Humanistyczna działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 roku, Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)
  3. Akademia Techniczno-Humanistyczna działa na podstawie Statutu z dnia 1 lutego 2012 roku.