2017-10-30

Ogłoszenie drugiego przetargu ograniczonego pisemnego

Przedmiotem niniejszego postępowania jest: prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę nr 40/12 (czterdzieści łamane przez dwanaście) obręb ewidencyjny nr 0082 Dolne Przedmieście, o pow. 0,0573 ha (pięćset siedemdziesiąt trzy metry kwadratowe) oraz własność posadowionych na niej budynków stanowiących odrębną nieruchomość (budynki mieszkalne oznaczone w rejestrze budynków nr ewidencyjny: 246, 247, oraz budynek przemysłowy oznaczony w rejestrze budynków nr 248 ) objęte księgą wieczystą nr BB1B/ 00057610/0 (pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziesięć łamane przez zero) Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.
Przedmiot usytuowany jest w: 43-300 Bielsko –Biała Pl. Fabryczny
 

Załączniki

  Regulamin-przetarg-...drogowe-1.doc 100 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 1 formularz_oferty.docx 19,83 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 2 oświadczenie.docx 19,25 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 3 oświadczenie.docx 18,04 KB (doc) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o przet...aniczonym.pdf 273,41 KB (pdf) szczegóły pobierz