2015-04-09

Senat - kadencja 2016-2020

Rektor ATH
1. prof. dr hab. Jarosław Janicki


Prorektorzy ATH
2. prof. dr hab. n. t. Iwona Adamiec-Wójcik
3. prof. ATH dr hab. Czesław Ślusarczyk

 

WBMiI 
4. prof. ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski
5. prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Harlecki
6. prof. dr hab. inż. Jacek Stadnicki
7. prof. dr hab. inż. Józef Matuszek
8. prof. ATH dr hab. inż. Dorota Pawlus
9. prof. ATH dr hab. Tomasz Knefel
10. prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński
11. dr inż. Paweł Fałat
12. Tomasz Sidorczuk – student
13. Justyna Maciejko – studentka
14. Paweł Rosner – doktorant

 

WIMBiŚ 
15. prof. ATH dr hab. inż. Janusz Juraszek
16. prof. ATH dr hab. inż. Ryszard Fryczkowski
17. prof. ATH dr hab. Alicja Machnicka
18. prof. ATH dr hab. inż. Józef Myrczek
19. dr Monika Rom
20. Aleksandra Lah – studentka

 

WZiT 
21. prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Maczyński
22. prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik
23. prof. ATH dr hab. Mirosław Dzień
24. dr inż. Beata Bieńkowska
25. Michał Brzozowski – student

 

WH-S
26. prof. ATH dr hab. Marek Bernacki
27. prof. ATH dr hab. Izabela Bieńkowska
28. dr hab. Lubomir Hampl
29. dr hab. Maria Korusiewicz
30. prof. ATH dr hab. Ernest Zawada
31. dr Przemysław Brom
32. Kinga Kaczmarek – studentka

 

WNoZ
33. prof. ATH dr hab. n.med. Rafał Bobiński
34. prof. ATH dr hab. n. med. Dariusz Maciejewski
35. dr Wioletta Pollok-Waksmańska
36. Weronika Dutka – studentka

 

Przewodnicząca Samorządu Studenckiego
1. Aneta Kras

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
2. dr Maciej Bujakowski
3. mgr Ewa Sobiecka

 

Przedstawiciel SJO oraz SWFiS
4. mgr Janusz Cyran