Lista artykułów

Nazwa artykułu
Publiczna prezentacja założeń projektu
„Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki Akademii
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej”
28.03.2017 więcej
Publiczna prezentacja założeń projektu
Publiczna prezentacja założeń projektu pod tytułem „Cyfrowe
udostępnianie zasobów nauki Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej”
24.11.2016 więcej