2015-04-09

Komisje Senackie - VI kadencja 2016-2020

Komisje Senackie – VI kadencja 2016-2020

 

Komisja ds. Studenckich i Kształcenia
Przewodniczący
prof. ATH dr hab. inż. Tomasz Knefel – WBMiI
Członkowie:
dr inż. Monika Rom – WIMBiŚ
dr inż. Beata Bieńkowska – WZiT
dr Przemysław Brom – WHS
dr Tomasz Ilczak – WNoZ
Michał Brzozowski – student


Komisja ds. Kadry, Nagród i Odznaczeń
Przewodniczący
prof. ATH dr hab. Maria Korusiewicz – WHS
Członkowie:
prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Harlecki – WBMiI
prof. ATH dr hab. inż Ryszard Fryczkowski – WIMBiS
prof. ATH dr hab. Mirosław Dzień – WZiT
prof. ATH dr hab. Dariusz Maciejewski – WNoZ
prof. ATH dr hab. inż. Jerzy Madej
mgr inż. Krzysztof Bogusławski
Weronika Dutka – studentka
Kierownik Działu Kadr


Komisja ds. Nauki
Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Józef Matuszek – WBMiI
Członkowie:
prof. ATH dr hab. Alicja Machnicka – WIMBiŚ
prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik – WZiT
prof. ATH dr hab. Ernest Zawada – WHS
dr Wioletta Pollok – Waksmańska – WNoZ
Justyna Maciejko – studentka


Komisja ds. Finansów
Przewodniczący
prof. ATH dr hab. inż. Józef Myrczek – WIMBiŚ
Członkowie:
prof. ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski – WBMiI
prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Maczyński – WZiT
prof. ATH dr hab. Marek Bernacki – WHS
prof. ATH dr hab. n. med. Rafał Bobiński – WNoZ
Tomasz Sidorczuk – student
Kwestor
Kanclerz