2015-04-09

Komisje Senackie - VI kadencja 2016-2020

Komisje Senackie – VI kadencja 2016-2020

 

Komisja ds. Studenckich i Kształcenia
Przewodniczący
prof. ATH dr hab. inż. Tomasz Knefel – WBMiI
Członkowie:
dr inż. Monika Rom – WIMBiŚ
dr inż. Beata Bieńkowska – WZiT
dr Przemysław Brom – WHS
dr Tomasz Ilczak – WNoZ
Michał Brzozowski – student


Komisja ds. Kadry, Nagród i Odznaczeń
Przewodniczący
prof. ATH dr hab. Maria Korusiewicz – WHS
Członkowie:
prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Harlecki – WBMiI
prof. ATH dr hab. inż Ryszard Fryczkowski – WIMBiS
prof. ATH dr hab. Mirosław Dzień – WZiT
prof. ATH dr hab. Dariusz Maciejewski – WNoZ
prof. ATH dr hab. inż. Jerzy Madej
mgr inż. Krzysztof Bogusławski
Weronika Dutka – studentka
Kierownik Działu Kadr


Komisja ds. Nauki
Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Józef Matuszek – WBMiI
Członkowie:
prof. ATH dr hab. Alicja Machnicka – WIMBiŚ
prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik – WZiT
prof. ATH dr hab. Ernest Zawada – WHS
dr Wioletta Pollok – Waksmańska – WNoZ
Justyna Maciejko – studentka


Komisja ds. Finansów
Przewodniczący
prof. ATH dr hab. inż. Józef Myrczek – WIMBiŚ
Członkowie:
prof. ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski – WBMiI
prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Maczyński – WZiT
prof. ATH dr hab. Marek Bernacki – WHS
prof. ATH dr hab. n. med. Rafał Bobiński – WNoZ
Tomasz Sidorczuk – student
Kwestor
Kanclerz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się