2015-04-09

Senat - kadencja 2016-2020

Kolegium Rektorskie

prof. dr hab. Jarosław Janicki

prof. dr hab. n. t. Iwona Adamiec-Wójcik

prof. ATH dr hab. Czesław Ślusarczyk

 

Pracownicy jednostek

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

prof. ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski – Dziekan Wydziału

prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Harlecki

prof. dr hab. inż. Jacek Stadnicki

prof. dr hab. inż. Józef Matuszek

prof. ATH dr hab. inż. Dorota Pawlus

prof. ATH dr hab. inż. Tomasz Knefel

prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński

dr inż. Paweł Fałat

 

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

prof. ATH dr hab. inż. Janusz Juraszek

prof. ATH dr hab. inż. Ryszard Fryczkowski

prof. ATH dr hab. Alicja Machnicka

prof. ATH dr hab. inż. Józef Myrczek

dr inż. Monika Rom

 

Wydział Zarządzania i Transportu

prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Maczyński

prof. dr hab. inż. Ryszard  Barcik

prof. ATH dr hab. Mirosław Dzień

dr inż. Beata Bieńkowska

 

Wydział Humanistyczno-Społeczny

prof. ATH dr hab. Marek Bernacki

prof. ATH dr hab. Izabela Bieńkowska

dr hab. Lubomir Hampl

dr hab. Maria Korusiewicz

prof. ATH dr hab. Ernest Zawada

dr Przemysław Brom

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

prof. ATH dr hab. n. med. Rafał  Bobiński

prof. ATH dr hab. n. med. Dariusz Maciejewski

dr Wioletta Pollok-Waksmańska

 

Jednostki Ogólnouczelniane

mgr Janusz Cyran

 

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

dr Maciej Bujakowski

mgr Ewa Sobiecka

 

Przedstawiciele doktorantów i studentów

mgr inż. Paweł Rosner

Tomasz Rozumek

Marcin Kołodziej

Aleksandra Lach

Michał Brzozowski

Klaudia Nikiel

Weronika Dutka

Piotr Sadowski