2015-04-09

Komisje Senackie - VI kadencja 2016-2020

Komisje Senackie – VI kadencja 2016-2020

 

Komisja ds. Finansów

Przewodniczący:

prof. ATH dr hab. inż. Józef Myrczek- WIMBiŚ

Członkowie:

prof. ATH dr hab. inż. Jacek Nowakowski- WBMiI

prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Maczyński - WZiT

prof. ATH dr hab. Marek Bernacki – WHS

prof. ATH dr hab. n. med. Rafał Bobiński – WNoZ

Tomasz Rozumek – student

Kwestor

Kanclerz

 

Komisja ds. Nauki

Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Józef Matuszek – WBMiI

Członkowie:

prof. ATH dr hab. Alicja Machnicka – WIMBiŚ

prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik – WZiT

prof. ATH dr hab. Ernest Zawada –WHS

dr Wioletta Pollok – Waksmańska - WNoZ

Marcin Kołodziej – student

 

Komisja ds. Studenckich i Kształcenia

Przewodniczący:

prof. ATH dr hab. inż. Tomasz Knefel – WBMiI

Członkowie:

dr inż. Monika Rom – WIMBiŚ

dr inż. Beata Bieńkowska – WZiT

dr Przemysław Brom – WHS

dr Agnieszka Turbiarz – WNoZ

Michał Brzozowski – student

 

Komisja ds. Kadr, Nagród i Odznaczeń

Przewodniczący:

dr hab. Maria Korusiewicz – WHS

Członkowie:

prof. ATH dr hab. inż. Andrzej Harlecki – WBMiI

prof. ATH dr hab. inż Ryszard Fryczkowski – WIMBiS

prof. ATH dr hab. Mirosław Dzień – WZiT

prof. ATH dr hab. Dariusz Maciejewski – WNoZ

prof. ATH dr hab. inż. Jerzy Madej

mgr inż. Krzysztof Bogusławski

Piotr Sadowski – student

Kierownik Działu Kadr